Campanya de Consum Responsable – Societat sostenible 2010

“Desenvolupar el sentit d’allò suficient és el camí cap a la satisfacció. Cadascú com a individu cal que trobi el seu propi equilibri sostenible.”

Es tracta de la Càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible (DHS) de la UdG i la Coordinadora d’ONG Solidàries posem en marxa una nova edició de la campanya per sensibilitzar la ciutadania envers el consum responsable.

Consum Responsable 2010

Calendari 2010

El calendari presenta un focus de reflexió per a cada mes de l’any. D’aquesta manera, la campanya pel consum responsable serà present durant tot el 2010. En la seva elaboració s’ha procurat abordar aspectes diferents als inclosos al calendari de l’any anterior perquè l’objectiu és incitar a la reflexió en un sentit ampli i mostrar l’heterogeneïtat i amplitud de les conseqüències del nostre consum, així com donar les eines (mitjançant els consells pràctics) per consumir responsablement. Els temes inclosos al calendari 2010 són:

Hiperexplotació de la força de treball (gener), nova cultura de l’aigua (febrer), geopolítica vinculada a l’energia (març), deute ecològic amb els països empobrits (abril), extracció de riqueses com el coltan (maig), la publicitat (juny), les empreses farmacèutiques (juliol),decreixement (agost), denúncia de les transnacionals (setembre), el codesenvolupament com a eina per superar els desequilibris (octubre),formes predominants de transport (novembre), il·luminació de Nadal (desembre).