La marca

Es tracta d’una “logo-marca” que visualment reflecteix l’acció d’una mà sobre un interruptor. Incorpora, també, el concepte “Estalvia Energia” i els colors que la representen són el vermell i el groc, igual que en totes les identificacions dels organismes ministerials, com a expressió del que és públic.

La seva aplicació transcendirà a la de la campanya ja que neix amb el propòsit de signar totes aquelles actuacions, projectes i programes que es duen a terme en l’àmbit d’implantació de les mesures previstes en el Pla d’Activació i Estratègia d’Estalvi i Eficiència Energètica per a Espanya la qual posa en joc recursos públics per valor de 2.367 milions d’euros. La nova marca, en definitiva, neix amb la vocació d’identificar aquestes accions, dutes a terme amb el suport públic.
Algunes d’aquestes accions afecten directament els ciutadans i és en la seva difusió quan es farà ben visible la marca d’”Estalvia Energia”; les accions i mesures com el Pla RENOVE d’electrodomèstics, el Pla de renovació del parc de vehicles, els plans de mobilitat urbana i promoció de cotxes elèctrics, el programa de substitució de bombetes incandescents per les de baix consum, rehabilitació de l’envolupant tèrmica dels edificis, promoció de la conducció eficient, etc.

Los comentarios están cerrados.