Pla d’Energies Renovables 2005-2010

El Pla d’Energies Renovables 2005-2010 actualment en vigor va ser aprovat pel Consell de Ministres el 26 d’agost del 2005.
El PER ha estat elaborat amb el propòsit de reforçar els objectius prioritaris de la política energètica del Govern, que són la garantia de la seguretat i la qualitat del subministrament elèctric i el respecte pel medi ambient, i amb la determinació de donar compliment als compromisos d’Espanya en l’àmbit internacional (Protocol de Kyoto, Pla Nacional d’Assignació), i als que es deriven de la nostra pertinença a la Unió Europea.

El fort creixement de la intensitat energètica dels darrers anys ha estat una raó addicional de pes a l’hora d’elaborar el nou Pla.

Segons allò que preveu el Pla, el 12,1% del consum global d’energia al 2010 serà abastat per fonts renovables, contribuint a la producció del 30,3% del consum brut d’electricitat. Els biocarburants aportaran un 5,83% del consum de gasolina i gasoil per al transport.

L’import total de la inversió prevista en el Pla és de 23.598.641 miles de euros .

La seva posada en marxa, conjuntament amb el Pla d’Acció 2005-2007, i més recentment amb el nou Pla d’Acció 2008 – 2012 (PAE4+), de l’Estratègia d’Estalvi i Eficiència Energètica, han de permetre reduir els nostres consums d’energia i minorar la nostra dependència energètica de l’exterior, i alhora contribuiran de manera essencial a reduir la contaminació.

Los comentarios están cerrados.